ส่งข้อความ

วันงดสูบบุหรี่โลก

May 31, 2022

ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ วันงดสูบบุหรี่โลก

วันนี้วันงดสูบบุหรี่โลก
วันต่อต้านยาสูบหรือวันงดสูบบุหรี่โลกคือวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีทั่วโลก เพื่อให้ประชาชนตระหนักและให้ความรู้เกี่ยวกับผลเสียของยาสูบต่อสุขภาพอันเป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจ

ติดต่อกับพวกเรา
ผู้ติดต่อ : Mr. Meng
โทร : +86 139 5604 5681
อักขระที่เหลืออยู่(20/3000)